Köyün isminin nereden geldiği hakkında bilgi yoktur. Köyün eski adı 'yeşillik' anlamına gelen Faldaca'dır. Eski bir Rum köyüdür. Rumlartarafından Faldaca-i Süfla denilmiştir. Mesudiye'de iki Faldaca köyü olduğundan Aşağı Faldaca olarak anılmıştır. Köy isimlerininTürkçeleştirilmesi kapsamında Aşağıgökçe köyü adını almıştır. Aşağıgökçe köyüne Türk'lerin 1775-1800 yıllarında toplu olarak gelip yerleştikleri söylenmektedir. Burada yaşayan Rumlar mübadele sonucu değil kendi istekleri üzerine köyü terketmişlerdir. Köydeki ilk yerleşik Türk ailesinin Mıcık ailesi olduğu bilinmektedir. Diğer ailelerin Anadolunun çeşitli yerlerinden göç ettikleri bilinmektedir.Ordu ilinin büyükşehir belediyesi olmasıyla köy, mahalle statüsüne alınmıştır.